"Naomi Klein on the 'new climate ball-game',"
YouTube - AlJazeeraEnglish, (9 December 2009).